GYPSTREND - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce

www.gypstrend.cz

 

Hlavní nabídka

Profil společnosti
Sádrovec
Sádra
Sádrové omítky
Redukční činidlo G-SAL
Doplňkový sortiment
Příčkové tvárnice
Reference
ISO
Služby
Ke stažení
Uskutečněné projekty

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
seznam.cz
21%
google.cz
19%
centrum.cz
20%
reference
20%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 21922
Neděle 18.08.2019
Svátek má Helena

Nejnovější dokumenty

CENÍK dopravy, mechanizace a služeb
DRYZONE
Technické listy
Bezpečnostní listy
Služby poskytované firmou Gypstrend s.r.o. v oblasti BOZP a prevenci rizik

Důležité kontakty

GYPSTREND, s.r.o.:
+420 553 687 200
info@gypstrend.cz
 Výroba webových stránek

Předpověď počasí

DRYZONE

DRYZONE


1. Princip metody
DRYZONE je nový materiál k zabránění vzlínání vlhkosti. DRYZONE se dodává ve formě krému, baleného v 600 ml foliových patronách k minimalizaci dopadu na životní prostredí. DRYZONE krém je zaváděn jednoduchou aplikační pistolí do řady otvorů vyvrtaných do maltové vrstvy. Jakmile je DRYZONE zaveden, využívá vlhkosti obsažené ve zdivu k difuzi do těch míst, kde je nejvíce zapotřebí předtím, než vytvrdne do vodu odpuzující pryskyrice.

2. Výhody metody

Oproti konvenčním systémům chemické injektáže, má tato metoda následující výhody:

 • Rychlá instalace - odpadá „dvojí vrtání", odpadá čekání, až se kapalina vsákne pod tlakem
 • Snadná instalace - méně možností pro chyby při aplikaci
 • Koncentrované složení (pres 60% aktivních složek) - nezavádí nadbytečné kapaliny do zdiva.
 • Nízké nebezpecí úrazu - nežíravé, nehořlavé, neinjektováno pod tlakem
 • Rozlití a neporádek zcela vyloučeno - bez nebezpečí výronu kapaliny přes sanovanou zeď
 • Jasné aplikační množství - lze lehce stanovit množství materiálu, které bude zapotrebí
 • Není potřebná elektrická tlaková pumpa - muže být použito i v místech, kde není dostupný elektrický proud
 • DRYZONE systém je atestován britskými institucemi
 • DRYZONE systém je atestován britskými institucemi BBA a BSI metodu k trvalému zabránění vzlínání vlhkosti. BBA certifikuje dlouhodobou životnost materiálu a procesu.
 • DRYZONE je výsledek rozsáhlého dlouhodobého firemního výzkumného a vývojového programu, pozorování a zkoušení stovek potenciálních formulací.
  Tyto zkoušky demonstrovaly, že DRYZONE nabízí nejvyšší stupeň ochrany proti vzlínající vlhkosti.
 • DRYZONE byl navržen s ohledem na životní prostredí. Jeho koncentrovaná formulace znamená, že méně produktu musí být transportováno na místo užití a minimální obal zajištuje menší odpad. Méně vrtání , méně prachu a hluku a otřesu. Minimální poškození stávajících konstrukcí.
 • Vysušovací krém je založen na silikonech odvozen z křemene, užíváný ve výrobcích od lékarských přístrojů ke kosmetice.
 • DRYZONE je vodou reditelný tmel, neobsahuje žádné organické rozpouštedla.


 • 3. Aplikace systému DRYZONE


  3.1. Příprava


  Odstranení omítky v celé tlouštce k odkrytí príslušné maltové spáry k injektáži. DRYZONE systém vyžaduje otvory o pruměru 12 mm ve vodorovných vzdálenostech neprevyšující 120 mm. Hloubka otvoru by měla být do vzdálenosti 40 mm od protilehlého povrchu. Nejúčinnější je vrtat vodorovně, přímo do maltové vrstvy, přednostně pod všemi svislými spárami ve zvolené vrstvě.

  Zdi s plných cihel

  Všechny zdi z plných cihel mohou být vrtány a ošetrovány pouze z jedné strany v jedné operaci. Vyvrtejte otvory ve zvolené maltové spáře v předepsaných vzdálenostech do příslušné hloubky.

  Duté zdi

  Duté zdi mohou být vrtány a ošetreny z jedné strany v jedné operaci nebo je-li to preferováno, každá stena muže být ošetrena zvlášt. Použije-li se ošetrení z jedné strany, vrtejte plné skrz první stěnu ve zvolené maltové vrstvě. Nechte hrot vrtáku proniknout skrz mezeru a potom vrtejte druhou cihelnou stěnu. Viskozita krému DRYZONE umožňuje ošetřit obe stěny z jediného vývrtu.

  Zdi z lomového kamene a smíšeného zdiva
  Sledujte maltovou vrstvu v příslušné zvolené úrovni. Pokud kámen je porézní, např. pískovec muže být provrtán. Proměnná tlouštka kamenných zdí a možnost zastavení vrtání u vloženého kamene a tím blokování injektážních otvorů zpusobí težkosti v těchto systémech a muže se stát nezbytným vrtat do 50% tlouštky zdi z obou stran v odpovídající výšce. Alternativně lze vrtat další otvory, v sousedství vývrtu s překážkou, aby se zajistilo potrebné množství materiálu DRYZONE.

  3.2. Injektážní proces a správné provedení


  Injektáž materálu DRYZONE

  Výtlačná trubice aplikační pistole se vloží na celou hloubku vyvrtaného otvoru. Zmáčknutím spoušte pistole se vyplní všechny vyvrtané otvory plné materiálem DRYZONE až do 1 cm pod povrch. Pokud se provádí ošetření dutých zdí z jedné strany, zabezpečí se, aby byly vyplněny otvory v obou stěnách. Obaly užitých patron se uloží ve shodě s predpisy pro nakládání s odpady.

  Konečná úprava

  Všechny konce vyvrtaných otvoru musí být plně ucpány omítkou nebo prespárováním v lícovém zdivu.

  Znovuomítnutí

  K těmto úcelum je nutno použít osvedčených omítkových systému a vyzkoušených postupů, které lze nalézt v návodech použití príslušných dodavatelu techto hmot.

  4. Všeobecné informace


  Náhodné rozlití

  V případě jakéhokoli náhodného rozlití materiálu DRYZONE měl by být rozlitý materiál ihned setřen a vložen do plastového pytle k předepsanému uložení. Kontaminovaný povrch by mel být omyt bezprostředne horkou mýdlovou vodou.

  Zdraví a bezpecnost

  Používejte nitrilové nebo podobné rukavice. Zabraňte kontaktu s kuží. Noste vhodnou ochranu očí. (Plné znení bezpecnostního listu je k dispozici na přání).

  Upozornění

  DRYZONE muže někdy proniknout přes vlhkou omítku. DRYZONE nebyl navržen pro povrchové aplikace a neměl by být k temto účelum použit. Určité bílé povrchové skvrny mohou vzniknout v okolí injektážních míst. Pokud se tak stane, mohou být odtraněny po zaschnutí.

  Balení:
  Krabice po 10-ti patronách o obsahu 600 ml v plastové fólii

  Skladování:
  v chladném suchém míste, nutno chránit pred mrazem

   

                                 

  Fotografie

  dryzone

  GYPSTREND, s. r. o. - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce