• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

POLITIKA SPOLEČNOSTI GYPSTREND s.r.o.

1. Udržovat efektivnost zavedeného, certifikovaného integrovaného systému dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 s cílem tento systém soustavně zlepšovat.
2. Udržet tým kvalifikovaných, odborně způsobilých a pracovně zdatných zaměstnanců, kteří mají zájem na rozvoji společnosti.
3. Minimalizovat počet reklamací
4. Neustále rozšiřovat počet spokojených zákazníků.
5. Ustálit rutinní výrobu všech nových výrobků a rozvíjet spolupráci s vybranými subjekty na jejich aplikaci.
6. Dále rozvíjet spolupráci s odběrateli, kteří ve svém výrobním procesu využívají redukční činidla a dosáhnout tak v prodeji G-Sal a G-Sal plus vyššího finančního obratu oproti předchozímu roku minimálně o 3%.
7. Dosáhnout prominence u klíčových zákazníků v oblasti služeb, zejména stavebních prací.
8. Zavést systém prevence znečišťování s ohledem na současné a budoucí procesy.
9. Plnit povinnosti platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí.
10. Snižovat energetickou náročnost činností a zvýšit podíl spotřebované el. energie z obnovitelných zdrojů a provádět vyhodnocování spotřeby energií a pohonných hmot.
11. Snižovat množství vyprodukovaných odpadů a zvyšovat jejich využití.
12. Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
13. Využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců ke zvyšování potřebných znalostí zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti.
Zavazuje se k plnění požadavků systému managementu jakosti a systému environmentu a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů obou systémů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

ISO

Zpracoval: Ing. Martin Kotala
Platnost od 8.1.2019
Schválila: Ing. Anna Šímová- prokurista
ISO ke stažení ve formátu PDF zde: PDF