• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

Ukládání odpadů, Gypstrend s.r.o. - Kobeřice

Díky prostorům vzniklých vytěžením sádrovce a nutností jejich následné rekultivace, nabízíme také možnost uložení inertních materiálů, jako např. stavební sutě, nepotřebné zeminy a dalších materiálů uvedených v seznamu.

Souhlas s provozováním zařízení k využívání vyjmenovaných odpadů vydal odbor Životního prostředí Moravskoslezského kraje pod.č.j. MSK 94108/2006.

Nakládání s odpadem

Provozní doba příjmu odpadů
Pondělí 06 : 00 — 16 : 30
Úterý 06 : 00 — 16 : 30
Středa 06 : 00 — 16 : 30
Čtvrtek 06 : 00 — 16 : 30
Pátek 06 : 00 — 16 : 30
Sobota 06 : 00 — 12 : 00
Informace k odpadům
Ceník ukládání stavebního odpadu platný od 1. 2. 2019 PDF
Seznam přijímaných odpadů PDF
Průvodní list k uložení odpadů PDF
Čestné prohlášení k uložení odpadů ke stažení PDF

Kontaktní informace

Tomáš Krejčí
Tel.: 553 687 208
Mob.: 724 228 570
E-mail: krejci@gypstrend.cz