• +420 553 687 200
  • +420 602 527 887
  • info@gypstrend.cz
  • Stiborská 790, 747 27 Kobeřice

Sádrovec, GYPSTREND s.r.o. - Kobeřice

Přírodním drceným sádrovcem se rozumí hydratovaný síran vápenatý CaSO₄.2H₂O s obsahem přírodního jílu, drcený na zrnitost 0-45 mm, určený jako přísada do cementů.

Sádrovec

Základní údaje
CaSO₄.2H₂O 60 – 80 %
Vlhkost max. 10 %
Ztráta žíháním 10 – 16 %
SiO₂ + nerozpustný zbytek 8 – 15 %
CaSO₄ 0 – 0,5 %
SO₃ 28 – 37 %
CaO 24 – 36 %
MgO 0,2 – 1 %
Seskvioxidy (Al₂O₃, Fe₂O₃) 1 – 2,6 %
Hmotnostní aktivita ²²⁶Ra max. 80 Bq/kgprůměrně: 10 ± 4 Bq/kg
Obsah těžkých kovů
Hg 3 ± 0,4 µg/g
Cr < 5,4 µg/g
Ni 12,9 ± 0,8 µg/g
As 1,3 ± 0,2 µg/g
Cd 0,5 ± 0,1 µg/g
Pb 9,3 ± 0,8 µg/g

Kvalita

Jakost těženého sádrovce je sledována podnikovou laboratoří a je pod stálým dohledem autorizované osoby.

Technický list

Základní údaje k přírodnímu sádrovci ke stažení zde PDF