GYPSTREND - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce

www.gypstrend.cz

 

Hlavní nabídka

Profil společnosti
Sádrovec
Sádra
Sádrové omítky
Redukční činidlo G-SAL
Doplňkový sortiment
Příčkové tvárnice
Pronájem nemovitostí
Reference
ISO
Služby
Ke stažení
Uskutečněné projekty
Obchodní partneři
Reklamní akce

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
seznam.cz
20%
google.cz
19%
centrum.cz
20%
reference
21%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 17275
Pátek 20.01.2017
Svátek má Ilona

Nejnovější dokumenty

KDE TAKÉ KOUPÍM SÁDRU?
Reklamní akce
CENÍK dopravy,mechan a služeb
DRYZONE
Technické listy

Důležité kontakty

GYPSTREND, s.r.o.:
+420 553 687 200
info@gypstrend.cz
 Výroba webových stránek

Předpověď počasí

Profil společnosti

 


GYPSTREND s. r. o. je jediným nástupcem bývalého s. p. Sádrovcové doly Kobeřice, kdy dnem 1. 1. 1995 nabyla v procesu privatizace jeho majetek a závazky. Společnost, založená původně třemi partnery, je dnes ve vlastnictví jednoho z nich - Františka Peringra. Ve společnosti GYPSTREND s. r. o. momentálně pracuje na 60 zaměstnanců. Největší skupinu tvoří vyučení odborní dělníci. Méně početnou skupinou pak jsou absolventi středních a vysokých škol, kteří zastávají manažerské a administrativní pozice.


Firma je jediným těžitelem a zpracovatelem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice. Místní ložisko sádrovce a ložisko na okraji Opavy, které bylo těženo od první poloviny 19. století do roku 1963, jsou částí stejné opavské pánve. V roce 1963 došlo k zatopení opavského ložiska a vytvořila se zde rekreační oblast Stříbrné jezero. Současné ložisko zahrnuje plochu cca. 140 ha, z čehož aktuálně těžený povrch tvoří cca. 60 ha. Bylo otevřeno v roce 1963 jako pokračování opavského provozu, využívajíce zaměstnance a zařízení ze zatopeného dolu. 


GYPSTREND s. r. o. je držitelem všech nezbytných kvalifikací a oprávnění k těžbě (Dobývací prostor a POPD) na dvou lokalitách stejné opavské pánve poblíž stávajícího závodu. 


Část vytěženého sádrovce je po drcení a homogenizaci dopravována železnicí do cementáren v České i Slovenské republice, kde slouží jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu ( GYPSTREND s. r. o. vlastní a provozuje 13,5 km vlečky s dvěma lokomotivami a seřaďovací nádraží, jež jsou napojeny na svršek Českých drah). Zbytek sádrovce se kalcinací zpracovává na sádrové pojivo, které se pak prodává jako volně ložené nebo pytlované v 1kg, 2 kg, 5 kg a 30 kg baleních. Část sádrového pojiva se používá pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK® a pro výrobu ucelené řady ušlechtilých sádrových omítek ProGypsum®, u nichž lze předpokládat, že se stanou hlavním zdrojem příjmů přidané hodnoty pro mnohá následující léta. Tento předpoklad je podpořen celosvětovým vývojem, kde jsou sádrové omítky hlavním materiálem využívaným pro omítání vnitřních prostor.


Díky vlastní těžké mechanizaci a terénním nákladním automobilům, je firma schopna poskytnout širokou paletu služeb při provádění zemních a stavebních prací pro externí zákazníky. Rozlehlé prostory vytěženého ložiska pak umožňují uložení téměř neomezeného množství inertních materiálů z demoličních či výkopových prací. 


GYPSTREND s. r. o. je zkušeným pokračovatelem v dlouholeté tradici těžby a zpracování sádrovce. Probíhající těžba je řízená za pomoci australského těžařského software Surpac, který umožňuje optimalizovat postup těžby a tím přispívá k větší rovnoměrnosti kvality těžené suroviny. Pomocí tohoto programu se řídí dobývání ložiska a minimalizuje kolísání ryzosti expedovaného sádrovce, kde je tato kolísavost důležitým parametrem kvality. Tím staví technickou úroveň na současnou světovou vrcholovou úroveň v oboru. Toto vybavení umožňuje modelování těžby vlastními silami. Ve spolupráci s britskou poradenskou firmou Geoplan byly pomocí tohoto programu projektovány veškeré podklady nutné k získání potřebných oprávnění k těžbě v nových lokalitách.


Kromě zpracování přírodního sádrovce, GYPSTREND s. r. o. rovněž zpracovává i syntetický sádrovec - titano-sádrovec, na jehož exklusivní zpracování získal dvacetiletou smlouvu s jeho výrobcem Precheza Přerov. Tento materiál bude v nedaleké budoucnosti zpracováván v novém závodě situovaném v pronajatých prostorách přímo na místě vzniku v areálu Precheza Přerov.


GYPSTREND s. r. o. vyvinul vlastní technologii pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK®. Firma má kromě vlastního know-how k dispozici také chráněné průmyslové vlastnictví, týkající se částečné substituce sádry sádrovcem. To má významnou hodnotu zejména při zpracovávání odpadního průmyslového sádrovce, který se ve své kalové formě velmi těžko odvodňuje.

Nově vyvíjený program FERROBLOK prezentuje materiál budoucnosti se schopností absorpce elektromagnetického záření. První vzorky testované Vojenským technickým ústavem obrany v Brně vykazují nulovou reflektanci a 50% absorbanci záření v mikrovlnném spektru. Materiál s ještě vyšší absorbancí je ve vývoji. Na tento program navazují i výzkumy v oblasti vývoje omítky s obdobnými vlastnostmi


GYPSTREND s. r. o. provozuje Centrum aplikovaných věd v spolupráci s Báňskou fakultou Technické univerzity v Ostravě, která je jednou z nejstarších báňských fakult na světě. Centrum poskytuje témata pro diplomové a disertační práce s využitím software Surpac. Sféra práce centra se také v dohledné době rozšíří o programy Cambridge Environmental Research Consultants, které modelují projevy a dopady znečištění ovzduší. To umožní centru nabídnout kompletní servis v technickém řešení environmentálních problémů půdy, vody a ovzduší týkajících se požadavků EIA (Environmental Impact Analysis).


Veškeré výrobky firmy GYPSTREND s. r. o. splňují kritéria stanovená jak národními, evropskými normami. Vysoká kvalita veškerých produktů je neustále pod pečlivým dohledem zkušených laboratorních techniků a je pravidelně kontrolována v předem stanovených intervalech. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

http://vystupy.ceskyinternet.cz/bannery/gypstrend/745x100_gypstrend.html

 

Fotografie

IMG_0502 IMG_0511 IMG_0505 IMG_0508 IMG_0510 IMG_0511

Kontakty

GYPSTREND, s.r.o.

Telefon: +420 553 687 200
Fax: +420 553 657 126
E-mail: info@gypstrend.cz
WWW: www.gypstrend.cz
Ulice: Stiborská 790
Město: KOBEŘICE
PSČ: 747 27
IČO: 60322616
DIČ: CZ60322616

GYPSTREND, s. r. o. - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce