GYPSTREND - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce

www.gypstrend.cz

 

Hlavní nabídka

Profil společnosti
Sádrovec
Sádra
Sádrové omítky
Redukční činidlo G-SAL
Doplňkový sortiment
Příčkové tvárnice
Reference
ISO
Služby
Ke stažení
Uskutečněné projekty

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
seznam.cz
21%
google.cz
19%
centrum.cz
20%
reference
20%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 21917
Neděle 18.08.2019
Svátek má Helena

Nejnovější dokumenty

CENÍK dopravy, mechanizace a služeb
DRYZONE
Technické listy
Bezpečnostní listy
Služby poskytované firmou Gypstrend s.r.o. v oblasti BOZP a prevenci rizik

Důležité kontakty

GYPSTREND, s.r.o.:
+420 553 687 200
info@gypstrend.cz
 Výroba webových stránek

Předpověď počasí

Služby poskytované firmou Gypstrend s.r.o. v oblasti BOZP a prevenci rizik

Služby poskytované firmou Gypstrend s.r.o. v oblasti BOZP a prevenci rizik

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb., která je držitelem osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

a)     Nabídka služeb oblasti BOZP

 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 2. Periodické prohlídky, která je v rozsahu 1x za 3 měsíce
 3. Školení zaměstnanců
  1. školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
  2. školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
 4. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 5. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
 6. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 7. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech.
 8. Státní odborný dozor nad bezpečností práce - asistence při při kontrolách zástupců orgánů statní správy (OBÚ, IBP, atd.)
 9. Provádění namátkových dechových zkoušek - provedení namátkových dechových zkoušek nebo dechových zkoušek podle přání zákazníka
 10. Zpracování a údržba dokumentace v oblasti BOZP - vypracování dokumentace a její udžování podle platné legislativy 

Fotografie

osvědčení bezp. technik osvědčení o odborné způsobilosti osvědčení závodní lomu

Soubory ke stažení

Cenová nabídka-Gypstrend s.r.o. (velikost: 28kB, typ: XLS)

GYPSTREND, s. r. o. - sádrovcové doly, těžba a zpracování sádrovce